Sådan søger du

 

Fonden vedtager hvert år den strategi, som skal danne grundlag for bevillingerne det kommende år.

Den fireårige strategi for bevillingsårene 2018 - 2021 kan ses her.  

Strategien for bevillingsåret 2017 kan ses her.

 

Fondens bevillinger er et-årige. Flerårige projekter kan derfor kun søge om tilskud for et år af gangen, og der skal aflægges regnskab og faglig beretning for hvert tilskudsår.

Kontaktperson

Fondsadministrator:
Mikkel Kay Petersen
Seniorkonsulent
Telefon: 3339 4329

Fondens e-mail:
kvaegafgiftsfonden@lf.dk

Interessetilkendegivelse 2019

Med henblik på tilskud i 2019 er der i foråret 2018 mulighed for at fremsende en uforpligtende interessetilkendegivelse, således at fondens bestyrelse på et foreløbigt grundlag kan vurdere, om et eventuelt projekt er inden for strategien.

Bestyrelsens vurdering er ikke bindende, og eventuel senere ansøgning om tilskud er ikke betinget af forudgående interessetilkendegivelse.

Interessetilkendegivelsen sendes til kvaegafgiftsfonden@lf.dk ved brug af dette skema senest den 16. april.