Klageadgang

Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen i henhold til § 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven.

En eventuel klage skal sendes til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, Jura, Nyropsgade 30, 1780 København V.