Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Kvægafgiftsfonden opkræver med hjemmel i bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg 35 kr. pr. stk. kvæg produceret i Danmark.