Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Kvægafgiftsfondens formål er at styrke oksekødssektoren og kvægbrugets udvikling og konkurrenceevne. Til finansiering af støttede projekter opkræver Kvægafgiftsfonden produktionsafgifter i henhold til bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af kvæg

Kvægafgiftsfondens midler stammer fra afgiften ved slagtning og eksport af kvæg. Afgiften udgør 35 kr. pr. kvæg.